Odborné zaměření

Obory specializace

Dle právního odvětví

Občanské právo

Náhrady škod, vymáhání pohledávek, sepis smluv a dohod, převody nemovitostí, dědická řízení.

Pracovní právo

Odškodnění pracovních úrazů, spory o platnost, resp. neplatnost udělených výpovědí z pracovního poměru, spory o odstupné.

Rodinné právo

Svěření nezletilých dětí do péče rodičů, výživné pro děti, výživné mezi manželi, rozvody manželství, vypořádání společných jmění manželů.

Trestní právo

Komplexní pomoc a obhajoba či zastoupení všech osob, kterých se dotýká probíhající trestní řízení (osoby podezřelé, obviněné, obžalované, poškozené (oběti trestných činů), osoby, jejichž majetek mohl být trestním řízením dotčen ale i osoby odsouzené.

Obchodní právo

Zakládání společností, sepis obchodněprávních smluv, vymáhání pohledávek obchodního charakteru.

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení v řízeních před úřady, např. zastoupení v řízeních o přestupcích před obecními úřady, v řízeních před katastrálními úřady.

JUDr. Jan BěleckýADVOKÁT RAKOVNÍKKontaktujte mě

Otevírací doba

Po - Pá: 09:00 - 17:00

Obory specializace

Dle poskytované činnosti

Řešení sporů

Moji prioritou je případné spory vyřizovat pokud možno mimosoudní cestou. Právě mimosoudní vyřízení sporu bývá častokrát tím nejlepším řešením, protože se jednak vyhnete stresu z nadcházejícího soudního řízení a jednak odpadá významná finanční i časová náročnost, která je s tímto spojena. Ne vždy se však podaří spor mimosoudně vyřídit. V takovém případě nezbývá nic jiného, než se svých práv u soudu domáhat, případně je bránit. Se soudním řízením je však spojeno obrovské množství potenciálních rizik a v drtivé většině případů se vyplatí vyhledat odbornou pomoc.

Obhajoby v trestních věcech

Pokud je proti Vám vedeno trestní řízení, nevyplácí se cokoliv podceňovat. Služby advokáta minimálně od okamžiku trestního stíhání mohou být nakonec i penězi nedocenitelné, neboť Vás mohou uchránit před nepříznivými následky, které se později jen těžko napravují. Cílem obhajoby je v případech neoprávněného obvinění ze spáchání trestného činu se těchto obvinění zprostit, případně pokud ke spáchání trestného činu došlo, zajistit pro klienta co možná nejpřiznivější zákonný výsledek.

Náhrady škod

Ať již Vám byla způsobena škoda na majetku, újma na zdraví či vznikl ušlý zisk, pomohu Vám s efektivním vymožením jejich náhrady. Typickými situacemi se vznikem rozsáhlých škod a újmy na zdraví jsou dopravní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání či páchání trestné činnosti. Při své činnosti spolupracuji s prověřenými soudními znalci, kteří zejména u poškození zdraví spolehlivě vyčíslí případná odškodnění.

Rozvody manželství a péče o děti

Pomohu Vám s celým procesem rozvodu nevydařeného manželství. Pokud máte nezletilé děti, nejdříve je nutné nechat soud rozhodnout minimálně o péči o děti pro dobu po rozvodu manželství. Teprve poté lze nechat manželství rozvést. Součástí rozvodového řízení je zpravidla i vypořádání společného jmění manželů, které lze vypořádat jak před samotným rozvodem, tak až po rozvodu.

Převody nemovitostí

Zabývám se veškerými převody vlastnického práva k nemovitým věcem a s tím souvisejícími službami, jako je například zřizování či rušení věcných břemen. Nabízím možnost transparentní a bezpečné advokátní úschovy finančních prostředků za účelem uskutečnění obchodů s nemovitostmi. Samozřejmostí je ověřování podpisů na listinách.

Rozdělení nemovitých věcí na jednotky a změny prohlášení vlastníka

Pomohu Vám s vyhotovením prohlášení vlastníka za účelem rozdělení nemovité věci na jednotky, ať již bytové či nebytové. Vznikem jednotlivých jednotek lze s nimi snadno nakládat, neboť teprve po jejich rozdělení a zápisu do katastru nemovitostí začínají samostatně existovat. Pokud je dům na jednotky již rozdělen a dochází ke stavebním úpravám, které stávající jednotky mění, je potřeba tomu přizpůsobit i stávající prohlášení vlastníka a tyto změny nechat také zapsat do katastru nemovitostí.

Na co se klienti ptají

Často kladené otázky

Potřebuji vyřešit problém, ale nenalezl/a jsem na Vašich webových stránkách, že byste v této oblasti poskytoval právní služby, mohu se na Vás přesto obrátit?