Ceny právních služeb

Kolik stojí právní rada?

Ceny konzultace

Do 60 minut
Zdarma

Při úvodní konzultaci Vám nastíním možná řešení a ceny za právní služby.

Možné způsoby odměňování

Na konkrétním způsobu odměňování se vždy dohodneme předem dle povahy Vašeho případu.

01.

Odměna dle advokátního tarifu

Advokátní tarif (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) upravuje odměnu advokáta za poskytnuté právní služby pro případ, že se advokát se svým klientem nedohodne na jiném způsobu odměňování. Dle advokátního tarifu se vypočítá odměna za provedený úkon právní služby, ke kterému náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300,- Kč. Vynásobením odměny připadající na jeden úkon právní služby celkovým počtem provedených úkonů právní služby se vypočte celková odměna za právní služby. Primárním smyslem advokátního tarifu je ochrana klienta, neboť pokud se dopředu s advokátem nedohodne na jiné odměně, je odměna limitována právě advokátním tarifem.

02.

Hodinová odměna

Hodinová neboli časová odměna je typ smluvní odměny, kdy se odměna za právní služby odvijí od času stráveného vyřízováním dané právní záležitosti advokátem. V případě hodinové odměny účtuji v závislosti na náročnosti každého případu částku v rozmezí 1.800,- Kč až 2.500,- Kč za hodinu práce. Hlavními nevýhodami tohoto způsobu odměňování jsou relativní netransparentnost, kdy není možné dopředu klientem ani advokátem přesně odhadnout, kolik času si vyřizování daného případu vyžádá a dále skutečnost, že klient nemá k dispozici žádný kontrolní mechanismus, kterým by si mohl ověřit, že advokát skutečně strávil vyřizováním právní záležitosti tvrzený čas. Obecně nelze říci, zdali finální odměna za právní služby dle hodinové sazby bude vyšší nebo nižší než odměna vypočtená dle advokátního tarifu.

03.

Podílová odměna

Podílovou odměnu je možné si sjednat v případech, kdy předmětem právní služby je zejména vymožení finanční částky. V takovém případě klient dopředu advokátovi neplatí nic, nebo jen minimální částku a advokát je klientem odměňován až podílem na vymožené či vyjednané částce. Výhoda pro klienta spočívají v neskládání záloh advokátovi předem je zpravidla kompenzována vyšší finální odměnou, nežli kterou by klient zaplatil dle advokátního tarifu či hodinové odměny.

04.

Pevná odměna

Při sjednání pevné odměny klient dopředu přesně ví, kolik za právní služby zaplatí. Tento typ odměny je ideální v případech, kdy lze předem relativně přesně odhadnout rozsah práce k vyřízení věci. Typicky se bude jednat například o sepisy smluv, převody nemovitých věcí nebo advokátní úschovu.

Na co se klienti ptají

Často kladené otázky

Mám zájem o konzultaci, kolik zaplatím?

Právní zastoupení si nemohu dovolit, existuje možnost bezplatných právních služeb?

Kolik stojí Vaše služby?